Instytucje wsparcia

STOP PRZEMOCY!!

Przemoc w rodzinie to zamierzone, wykorzystujące przewagę sił działanie przeciw człon­kowi rodziny, naruszające prawa i dobra osobiste, powodujące cierpienie i szkody. W relacji jedna ze stron ma przewagę nad drugą. Ofiara jest zazwyczaj słabsza, a sprawca silniejszy. Zgodnie z art. 207§1 Kodeksu Karnego, przemoc w rodzinie jest przestępstwem.

PRZERWIJ MILCZENIE!

Powiedz o swoim problemie osobie, do której masz zaufanie, tzn. osobie, która Cię zrozumie i będzie wspierać. To od Ciebie zależy, kto nią będzie. Może to być ktoś z rodziny, przyjaciel. Ważne, aby ta osoba potrafiła Cię wysłuchać. Musisz mieć pewność, że to, co powiesz, będzie potraktowane z należytą powagą. Jeżeli nie możesz zaufać nikomu w swoim otoczeniu, powinieneś szukać pomocy w instytucjach.
Przemoc, której doświadczasz, możesz zgłosić się do wybranej przez Ciebie służby czy instytucji.

INSTYTUCJE, KTÓRE UDZIELĄ POMOCY:

Gminny Zespół Interdyscyplinarny Ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
58-400 Kamienna Góra, Aleja Wojska Polskiego 10 B
(Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamiennej Górze)
tel.: 75 610 62 52 lub 75 610 62 53 lub 75 610 62 54
od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00                                                                          e-mail: gops@gminakg.pl

Komenda Powiatowa Policji w Kamiennej Górze
58-400 Kamienna Góra
ul. Lubawska 6
tel.: 75 744 68 88
e-mail: kpp@kamienna-gora.wr.policja.gov.pl

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamiennej Górze
58-400 Kamienna Góra
Aleja Wojska Polskiego 10a
tel.: 75 610 62 52 – 53 – 54- 58 -03
e-mail: gops@gminakg.pl

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Eskulap”
58-400 Kamienna Góra
ul. Broniewskiego 18
tel.: 75 645 58 00
e-mail: Eskulapspzoo@o2.pl

Powiatowe Centrum Zdrowia Spółka z o.o. Szpital Powiatowy
w Kamiennej Górze
58-400 Kamienna Góra
ul. Bohaterów. Getta 10,
tel.: 75 744 90 00
e-mail: spzoz-kg@wp.pl

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kamiennej Górze
58-400 Kamienna Góra
ul. Sienkiewicza 6a
tel.: 75 645 02 31
e-mail: pomoc@pcprkg.pl

Prokuratura Rejonowa w Kamiennej Górze
58-400 Kamienna Góra
Aleja Wojska Polskiego 1
tel.: 75 644 84 21
e-mail: kamienna@prokuratura.jgora.pl

Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze
58-400 Kamienna Góra
Aleja. Wojska Polskiego 36
tel.: 75 646 94 00
e-mail: adm@kamiennagora.sr.gov.pl

Zamiejscowy Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej
przy Sądzie Rejonowym w  Kamiennej Górze
58-400 Kamienna Góra
Aleje. Wojska Polskiego 36
tel.: 75 646 94 27 lub 75 646 94 26

Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu
58-400 Kamienna Góra
ul. Kościuszki 6
tel.: 75 615 15 90
e-mail: kamiennagora@czarnybor.rubikon.pl

Punkt Konsultacyjny dla Ofiar Przemocy oraz Osób Uzależnionych
od Alkoholu i Narkotyków i ich Rodzin w Kamiennej Górze
– Kamienna Góra: ul. Kościuszki 6; ; tel.: 75 744 19 44
– Krzeszów: Wiejski Dom Kultury
– Pisarzowice: Wiejski Dom Kultury

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia i Interwencji Kryzysowej
58- 306 Wałbrzych
ul. Ogrodowa 2a
tel.: 74 846 75 58
e-mail: sow@sow.wałbrzych.pl

Ośrodek Zdrowia:
– Krzeszów – ul. Św.Jana Nepomucena 8; tel.: 75 742 33 83
– Leszczyniec – tel.: 75 742 44 15
– Pisarzowice – tel. 75 742 88 14

Niebieska Linia
tel.: 0 801 12 00 02
Telefon dla ofiar i świadków przemocy w rodzinie; telefon czynny od poniedziałku do soboty w godzinach 10.00–22.00 oraz w niedzielę 10.00–22.00.

Dziecięcy telefon zaufania Rzecznika Praw Dziecka
tel.: 0 800 12 12 12
Z numerem można połączyć się bezpłatnie w godzinach 8.15–20.00 z każdego stacjonar­nego numeru telefonu oraz telefonów komórkowych Orange.

Informacje ogólnopolskie:

https://www.mpips.gov.pl/przeciwdzialanie-przemocy-w-rodzinie-nowa/osoby-dotkniete-przemoca-w-rodzinie/

Baza adresowa instytucji udzielających pomocy osobom doświadczającym przemocy w województwie dolnośląskim:

Podmioty realizujące programy korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy w rodzinie w 2019 r.   https://www.duw.pl/download/1/27735/1kor-edu.xlsx

Specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie w 2019 r. https://www.duw.pl/download/1/27736/SpecjalistyczneOsrodkiWsparciadlaOfiarPrzemocywRodzinie.xlsx

BAZA TELEADRESOWA PODMIOTÓW ORAZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI DLA OSÓB I RODZIN DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ
W RODZINIE  https://www.duw.pl/download/1/27763/Podmiotyswiadczacepomocdoswiadczajacymprzemocy.xlsx

Podmioty realizujące programy psychologiczno-terapeutyczne dla sprawców przemocy w rodzinie w 2019 r.  https://www.duw.pl/download/1/27764/2psych-terap.xlsx