Karta Dużej Rodziny

Zmiany w Karcie Dużej Rodziny w styczniu 2019 r. !!!

https://www.gov.pl/web/rodzina/duze-rodziny-zyskaja-jeszcze-wiecej

                                                                                                   Kamienna Góra 10.01.2019 r.

———————————————————————————————————-

Karta Dużej Rodziny oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze mają możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju.

Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z co najmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, natomiast dzieci:

  • do ukończenia 18 roku życia,
  • do ukończenia 25 roku życia, w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej,
  • bez ograniczeń wiekowych, w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem
    o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Aby otrzymać Kartę, w chwili składania wniosku rodzina musi spełniać w/w warunki.

Wnioski należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kamiennej Górze oraz w formie elektronicznej za pośrednictwem PIU Empatia znajdującym się na stronie internetowej ośrodka.

http://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/dla-swiadczeniobiorcow/rodzina/kart 

Wniosek wraz z załącznikami  można pobrać na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

https://www.mpips.gov.pl/bip/ogloszenia-i-wykazy/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/wniosek-o-przyznanie-karty-duzej-rodziny-lub-wydanie-duplikatu/

Z dniem 1 stycznia 2018 r. Karta Dużej Rodziny uzyskała nową formę dokumentu elektronicznego. Zachęcamy do ubiegania się o elektroniczną formę karty. Zwolnieni z opłaty są członkowie rodzin wielodzietnych, którzy wniosek o KDR złożyli przed 1 stycznia 2018 r. a wniosek o domówienie KDR w formie elektronicznej złożą najpóźniej do 31 grudnia 2019 r.