Rodzina 500+

Program „Rodzina 500 plus” to świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł co miesiąc na drugie i kolejne dziecko niezależnie od dochodu.
Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także dla pierwszego lub jedynego dziecka przy spełnieniu kryterium przeciętnego miesięcznego dochodu 800 zł netto lub 1200 zł w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego.

Wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego (500+) na nowy okres zasiłkowy są przyjmowane od 1 sierpnia danego roku.

Osoby zainteresowane programem rządowym 500+ mogą śledzić wszystkie informacje na stronie Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej www.mpips.gov.pl klikając w baner 500+.