Kontakt

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
58-400 Kamienna Góra
Aleja Wojska Polskiego 10B
e-mail: gops@gminakg.pl

Numery telefonów:
Kierownik: tel. 75 610 62 52
Pracownicy socjalni: tel. 75 610 62 54 ;(53; 58; 03)
nr faksu: 75 610 62 25

Świadczenia rodzinne: tel. 756106250

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej: Maria Jaśnikowska
Przyjmuje interesantów w siedzibie Ośrodka
od poniedziałku do piątku w od godz. 7.00 do godz. 15.00; pok. 205

PRACOWNICY SOCJALNI
REJON 1:
starszy pracownik socjalny Barbara Witowska
Czadrów, Czarnów, Jawiszów, Raszów, Rędziny,Olszyny,
REJON 2: specjalista pracy socjalnej Helena Szafraniec
Krzeszów, Ogorzelec,  Dębrznik,
REJON 3: specjalista pracy socjalnej mgr Katarzyna Inglot-Reszczyńska
Dobromyśl, Gorzeszów, Kochanów, Krzeszówek, Lipienica, Szarocin,  Janiszów
REJON 4: starszy specjalista pracy socjalnej, koordynator mgr Marzena Piórkowska
Pisarzowice, Przedwojów, Ptaszków,  Leszczyniec,
Pracownicy socjalni przyjmują interesantów w siedzibie Ośrodka od poniedziałku do piątku; pok. 102 , pok. 103 i pok. 104

DODATKI MIESZKANIOWE I ENERGETYCZNE
stanowisko ds. administracyjnych: mgr Agnieszka Maguda
Przyjmuje interesantów w siedzibie Ośrodka do 15-go każdego miesiąca; pok. 105.

ŚWIADCZENIA RODZINNE                                                                                                      – główny specjalista  mgr inż. Patrycja Jała                                                                                       – starszy referent Zuzanna Hatlaś
– referent mgr Tomasz Świętochowski

parter Urzędu Gminy , pokój nr 105 , tel. 756106250

ASYSTENT RODZINY
mgr Róża Wierzbicka
asystent rodziny pełni dyżur w siedzibie Ośrodka, pok.104

piątek od 9:00-12:00                                                                                                                              środę 9:00–12:00.