Ważne

AKTUALNOŚCI

Program „Rodzina 500+” od 1 lipca 2019 – bez kryterium dochodowego

Od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało na wszystkie dzieci do 18. roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę.

http://gopskamiennagora.pl/?page_id=461

———————————————————————————————————-

Kierownik GOPS w Kamiennej Górze informuję o terminie odbioru żywności z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 –  Podprogram 2018r:

5 czerwca 2019 r. (środa)!!!

godz. 10.00 – 13.00

ul. Ściegiennego (były sklep meblowy Bo-Wa-De)

                                                                                    Kamienna Góra, dnia29.03.2019 r.

—————————————————————————————————

PARTNERZY KARTY DUŻEJ RODZINY ( Kamienna Góra, Wałbrzych)

http://gopskamiennagora.pl/wp-admin/post.php?post=467&action=edit

                                                                                                                                                                  Kamienna Góra, dnia 26.03.2019 r.

———————————————————————————————–

Kierownik GOPS w Kamiennej Górze informuję o terminie odbioru żywności z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 –  Podprogram 2018r:

10 kwietnia 2019 r. (środa)!!!

godz. 10.00 – 13.00

ul. Ściegiennego (były sklep meblowy Bo-Wa-De)

                                                                                    Kamienna Góra, dnia 25.03.2019 r.

————————————————————————————————–

Zmiany w Karcie Dużej Rodziny w styczniu 2019 roku!!

więcej inf. : http://gopskamiennagora.pl/?page_id=467

                                                                                             Kamienna Góra, dnia 10.01.2019 r.

—————————————————————————————————–


Kierownik GOPS w Kamiennej Górze informuję o terminie odbioru żywności z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 –  Podprogram 2018r:

16 styczeń 2019 r.

godz. 10.00 – 13.00

ul. Ściegiennego (były sklep meblowy Bo-Wa-De)

Kamienna Góra, dnia 07.01.2019 r.

————————————————————————————————-

Kierownik GOPS w Kamiennej Górze informuję, że zasiłki za grudzień 2018 r., będą wypłacane

dnia 21.12.2018 r.

                                                                                                Kamienna Góra, dnia 23.11.2018 r.

—————————————————————————————————–

Kierownik GOPS w Kamiennej Górze informuję o terminie odbioru żywności z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 –  Podprogram 2018r:

22 listopad 2018 r.

godz. 10.00 – 13.00

ul. Ściegiennego (były sklep meblowy Bo-Wa-De)

———————————————————————————————-

ZAPYTANIE OFERTOWE

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamiennej Górze zaprasza do złożenia oferty na:

Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych (kobiet oraz mężczyzn) z terenu Gminy Kamienna Góra

zapytanie ofertowe

 załacznik nr 1                                                                                                                         załącznik nr 2                                                             

                                                                                                    Kamienna Góra, dnia 19.10.2018 r.

———————————————————————————————————-

 

Pomoc Żywnościowa 2018 (POPŻ 2014-2020 Podprogram 2018)

Informujemy, że od października 2018 r. rozpocznie się realizacja Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 –  Podprogram 2018r.

W ramach podprogramu udzielana jest pomoc osobom / rodzinom najbardziej potrzebującym w postaci artykułów spożywczych, które są przekazywane bezpłatnie.

Kto może otrzymać pomoc w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020:

pomoc żywnościową w ramach POPŻ mogą otrzymać osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, których miesięczny dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego, tj.:

– dla osoby samotnie gospodarującej-  634 zł (200% wynosi 1268 zł), od października 2018 r. –  701 zł (200% wynosi 1402 zł)

– dla osoby w rodzinie 514 zł (200% wynosi 1028 zł),  od października 2018 r. – 528 zł (200% wynosi 1056 zł)

Skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej wydawane są przez pracowników socjalnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kamiennej Górze.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 75 6106254, -52, -53, -58, -03.

                                                            Kamienna Góra  20.09.2018 r.

———————————————————————————-

!!!! ZBIÓRKA DLA POGORZELCÓW TRWA DO  7-GO PAŹDZIERNIKA 2018 R.!!!!!

KOMUNIKAT DOT. ZBIÓRKI DARÓW DLA POGORZELCÓW Z PISARZOWIC

Po dokonaniu, wspólnie z poszkodowaną rodziną, inwentaryzacji napływających do Pisarzowic darów informujemy o wstrzymaniu zbiórki takich artykułów jak:
– ODZIEŻ
– MEBLE

Dzięki Państwu, w tym zakresie potrzeby poszkodowanej rodziny zostały w zupełności zaspokojone. Za co serdecznie dziękujemy

Jednocześnie informuję, że nadal prowadzimy zbiórkę niżej wymienionych artykułów:
– ŚRODKI CZYSTOŚCI
– SPRZĘT RTV, AGD
– ARTYKUŁY SZKOLNE

W dalszym ciągu zbieramy pieniądze dla poszkodowanej rodziny. Pieniądze można wpłacać na konto nr:
18 8395 0001 0000 2075 2016 0785
Bank Spółdzielczy w Kamiennej Górze
z dopiskiem „POMOC DLA POGORZELCÓW- PISARZOWICE”
odbiorca: Gmina Kamienna Góra, Al. Wojska Polskiego 10, 58-400 Kamienna Góra

                                                                      Kamienna Góra 27.08.2018r.

———————————————————————— —-

APEL DO LUDZI DOBREJ WOLI O POMOC DLA POGORZELCÓW !!!

W dniu 26.08.2018r. w wyniku pożaru rodzina z Pisarzowic straciła dobytek całego życia.

Zwracamy się do Państwa z prośbą o pomoc finansową i rzeczową dla Pogorzelców.

SZANOWNI DOBROCZYŃCY!!!

Rodzinie potrzebne są przede wszystkim środki finansowe. Liczy się każda złotówka!

Pieniądze można wpłacać na specjalnie uruchomione na ten cel konto bankowe!

Nr konta: 18 8395 0001 0000 2075 2016 0785

z dopiskiem „POMOC DLA POGORZELCÓW- PISARZOWICE”

odbiorca: Gmina Kamienna Góra, Al. Wojska Polskiego 10, 58-400 Kamienna Góra

W siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamiennej Górze (pokój 104 oraz 102) prowadzimy zbiórkę rzeczową!

Liczymy na:

Kołdry, pościele, koce, ręczniki, ubrania, bieliznę NOWE!

Meble oraz sprzęt AGD i RTV w BARDZO DOBRYM STANIE!

Środki higieniczne i środki czystości.

Zeszyty i przybory szkolne.

 • Chłopiec lat 5, wzrost 116cm, roz. buta 28

 • Dziewczynka lat 12, wzrost 152cm, roz. buta 38

 • Dziewczynka lat 15 roz. ubrań S

 • Kobiety roz. ubrań S, M, XL, spodnie roz. 36-42

 • Mężczyźni wzrost 176cm, spodnie w pasie 100cm, roz. buta 43

UWAGA!

rzeczy gabarytowe gromadzone są w Pisarzowicach 167 (były sklep) u państwa Babiuch

Gromadźmy rzeczy, które będą przydatne poszkodowanej Rodzinie, a nie takie, które są nam zbędne, w myśl zasady:

Daj światu to, co masz najlepszego. Wówczas najlepsze wróci do ciebie.”
[Madeline Bridges]

tel. kontaktowy do GOPS Kamienna Góra

Kierownik 756106252 Pracownik socjalny 756106258, 756106203

 

                                                                                                            Kamienna Góra 27.08.2018 r.

———————————————————————————————————-

 

INFORMACJA

Dział świadczeń rodzinnych od dnia 27.08.2018 roku, do odwołania, w poniedziałki będzie czynny  w godzinach od 7.00 do 10.00.

                                                                                                              Kamienna Góra 16.08.2018 r.

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA PROGRAMU “DOBRY START”

!!!

W celu zminimalizowania ryzyka podszywania się potencjalnych oszustów pod instytucje publiczne, a tym samym ograniczenia próby wyłudzeń poufnych danych osobowych, podajemy adresy poczty elektronicznej z których będzie wysyłana korespondencja do wnioskodawców z Gminy Kamienna Góra:

sr.gops@gminakg.pl                                                                                             Patrycja.Jala@gminakg.pl
Edyta.Zerka@gminakg.pl
Zuzanna.Hatlas@gminakg.pl

 

                                                                                                         Kamienna Góra 29.06.2018 r.

„Dobry Start”

300 złotych – tyle wynosi świadczenie „Dobry Start” dla każdego uczącego się dziecka. Rząd ustanowił program, na podstawie, którego rodziny otrzymają raz w roku 300 zł na każde dziecko uczące się w szkole – bez względu na dochody. Po raz pierwszy świadczenie trafi do rodzin w tym roku.

POZOSTAŁE INFORMACJE W ZAKŁADCE „ŚWIADCZENIA RODZINNE”!!

                                                                                                             Kamienna Góra 04.06.2018 r.


OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamiennej Górze
ogłasza nabór na wolne stanowisko
urzędnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Aleja Wojska Polskiego 10b, 58-400 Kamienna Góra

1. Stanowisko pracy:

Referent

2. Wymagania niezbędne:

a/ obywatelstwo polskie,
b/ zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
c/ stan zdrowia umożliwiający pracę na w/w stanowisku,
d/ nieposzlakowana opinia,
e/ niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
f/ wykształcenie wyższe,
g/ umiejętność obsługi specjalistycznych programów w zakresie obsługi świadczeń rodzinnych, stypendiów szkolnych oraz pakietów biurowych Open Office,
h/ umiejętność obsługi urządzeń biurowych /ksero itp./
i/znajomość n/w ustaw:
– o pomocy społecznej,
– o świadczeniach rodzinnych,
– o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
– o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
– o systemie oświaty,
– kodeks postępowania administracyjnego.

3. Wymagania dodatkowe:

a/ umiejętność skutecznej komunikacji oraz współpracy w zespole,
b/ wysoka kultura osobista,
dokładność i systematyczność,
c/ odporność na stres,
d/ zdolność podejmowania decyzji,

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a/ rejestrowanie korespondencji wychodzącej,
b/ sporządzanie zaświadczeń, pism do instytucji,
c/ archiwizacja dokumentów,
d/ wydawanie, przyjmowanie, rejestracja wniosków,
e/ opracowywanie decyzji,
f/ tworzenie list wypłat
g/ obsługa spraw związanych z:
– świadczeniami rodzinnymi,
– funduszem alimentacyjnym,
– zasiłkami pielęgnacyjnymi,
– świadczeniami pielęgnacyjnymi,
– świadczeniami wychowawczymi,
– stypendiami szkolnymi.

5. Wymagane dokumenty:

1/ list motywacyjny,
2/ życiorys /CV/,
3/ kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie /wzór kwestionariusza – zał. nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 r., Dz.U.2017.894/,
4/ kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie stażu pracy /świadectwa pracy, zaświadczenia/,
5/ kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
6/ kserokopie innych dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
7/ oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
8/oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
9/ kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata , który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

6. Dokumenty aplikacyjne, o których mowa w pkt. 5 ppkt. 1,2,3,7,8 – powinny być podpisane własnoręcznie, kserokopie dokumentów aplikacyjnych w pkt. 4 ppkt. 4,5,6,9poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem własnoręcznym podpisem.

7. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i CV powinny być opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych / Dz.U.2016.922 z późn. zm./ oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych / Dz.U.2016.902 z późn. zm./.”
Niespełnienie powyższych wymogów spowoduje odrzucenie oferty z powodu niespełnienia wymogów formalnych.

8. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kamiennej Górze, Aleja Wojska Polskiego 10b (pokój Nr 205) w terminie do dnia 30 marca 2018 r. do godz. 14.00 – lub przesłać w tym terminie pocztą (liczy się dzień doręczenia) na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamiennej Górze, Al. Wojska Polskiego 10b, 58-400 Kamienna Góra, w zaklejonych kopertach z dopiskiem : Nabór na wolne stanowisko pracy Referenta”.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

9. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kamienna Góra (http://bip.gminakamiennagora.pl) oraz na tablicy informacyjnej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kamiennej Górze.

10. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych /Dz.U.2018.511/, jest niższy niż 6%.

Inne informacje:

Komisja powołana przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamiennej Górze działa dwuetapowo:
I etap – zapoznanie się z dokumentami złożonymi przez kandydatów, ustalenie czy zostały spełnione kryteria określone w ogłoszeniu o naborze oraz ustalenie listy kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu postępowania.
II etap – z osobami, które spełnią wymagania formalne może być przeprowadzona rozmowa, test kwalifikacyjny lub sprawdzenie umiejętności, o czym kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

Z wyłonionym w drodze naboru kandydatem do pracy zostanie zawarta umowa o pracę wg zasad wynikających z art. 4 ust. 1 pkt. 3 oraz art. 16 ust.1 ustawy o pracownikach samorządowych .

W terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników naboru należy odebrać złożone dokumenty. Po upływie tego terminu dokumenty nieodebrane zostaną zniszczone komisyjnie.

Kamienna Góra, dn 2018-03-20
A.M.

===========================================================

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamiennej Górze przekazuje informację od Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej we Wrocławiu o Programie Pomocy Dzieciom

Stypendia dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym

Program Pomocy Dzieciom jest skierowany do rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujących się dziećmi, które wskutek choroby lub wypadku znalazły się w ciężkim stanie klinicznym. Są to dzieci wymagające wsparcia funkcji życiowych za pomocą respiratora bądź koncentratora tlenu, karmienia dojelitowego lub pozajelitowego, innych całodobowych specjalistycznych zabiegów opiekuńczych i pielęgnacyjnych. Jest to program pomocy socjalnej ukierunkowanej na uzyskanie trwałej poprawy sytuacji życiowej rodziny stypendysty, która deklaruje gotowość do wykorzystania wszystkich własnych możliwości pokonania trudności.

Chcemy pomóc tym, którzy ze swym cierpieniem i ogromnymi problemami pozostają osamotnieni. Utworzyliśmy fundusz pomocy stypendialnej aby zebrane środki rozdysponować wśród najbardziej potrzebujących. Procedury programu zostały przez nas tak zaplanowane, by w jak najmniejszym stopniu obciążały wnioskodawców i stypendystów. Osoby ubiegające się o przyznanie świadczenia składają drogą elektroniczną wniosek, do którego nie są załączane żadne dokumenty. Dopiero po analizie wniosków kontaktujemy się z rodzinami, wstępnie zakwalifikowanymi do programu, które kompletują potrzebną dokumentację i przesyłają nam do weryfikacji.
Wysokość stypendium jest ustalana indywidualnie dla każdej z rodzin – jest ono przyznawane na okres jednego roku z możliwością kontynuacji. Przyznane świadczenie pieniężne (stypendium) nie wymaga żadnego rozliczania i dokumentowania wydatków. O przeznaczeniu uzyskanych w ten sposób środków decyduje rodzina.
Wnioski przyjmujemy do dnia 5 kwietnia 2018 roku
Jeśli Twoje dziecko znajduje się w ciężkim stanie klinicznym, wymaga całodobowych specjalistycznych zabiegów opiekuńczych i pielęgnacyjnych, nie ukończyło 25 roku życia, a Twoja rodzina znajduje się w trudnej sytuacji finansowej, jesteś potencjalnym adresatem naszego stypendium.

Wszystkie informacje na stronie internetowej: www.dla-dzieci.spes.org.pl

                                                                                                                Kamienna Góra 2018-03-16 

==============================================================

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowany
z Europejskiego Funduszu Pomocy Potrzebującym – Podprogram 2017

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamiennej Górze informuje, że od października 2017 roku rozpocznie się dystrybucja żywności wśród mieszkańców Gminy Kamienna Góra w ramach Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej – Podprogram 2017.
Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się
w najtrudniejszej sytuacji życiowej.
Pomoc żywnościową w ramach PO PŻ mogą otrzymać osoby i rodziny spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016r. poz. 930 ze.zm) i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej, tj. 1268 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1028 zł dla osoby w rodzinie.

Aby skorzystać z Programu należy zgłosić się do GOPS po odbiór skierowania. Dystrybucją żywności zajmuje się Europejska Fundacja Ludzi Dobrej Woli „Serdeczna Pomoc”

Kamienna Góra 2017-09-20
A.M.

==============================================================

Zaproszenie do udziału w projekcie

Sudecki Instytut Rozwoju Regionalnego realizuje projekt, którego celem jest podniesienie jakości życia osób z niepełnosprawnością poprzez zwiększenie ilości i jakości usług asystenckich i opiekuńczych nad osobami niesamodzielnymi, świadczonych w lokalnej społeczności. Wszystkie proponowane działania są bezpłatne dla uczestników.

W ramach projektu oferujemy:

 • szkolenia dla asystentów, kandydatów na asystentów i opiekunów osób

z niepełnosprawnością,

 • bezpłatne świadczenie usług asystenckich i opiekuńczych dla osób z niepełnosprawnością, rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi,

 • teleopiekę – wyposażenie uczestników w bezpłatne zestawy do teleopieki (kamery, piloty, smartfony) oraz zapewnienie obsługi systemu przez cały okres trwania projektu,

 • bezpłatne szkolenia oraz doradztwo dla opiekunów faktycznych osób z niepełnosprawnością,

 • bezpłatne poradnictwo psychologiczne dla opiekunów faktycznych.


Do projektu zapraszamy:

 • osoby z niepełnosprawnością z terenu gminy wiejskiej Kamienna Góra

 • opiekunów faktycznych osób z niepełnosprawnością/rodziny osób z niepełnosprawnością,

 • kandydatów na asystentów i opiekunów osób z niepełnosprawnością.


Dla osób z niepełnosprawnością udział w projekcie jest szansą na:

 • zmniejszenie kosztów opieki dzięki bezpłatnym usługom asystenckim i opiekuńczym,

 • podniesienie jakości życia poprzez wykwalifikowaną, bezpłatną pomoc asystentów i opiekunów,

 • zwiększenie samodzielności i bezpieczeństwa osób niesamodzielnych dzięki zapewnieniu innowacyjnych rozwiązań w formie teleopieki.

Dla kandydatów na asystentów i opiekunów udział w projekcie jest szansa na:

 • zdobycie nowych i poszukiwanych kwalifikacji asystenta lub opiekuna osoby z niepełnosprawnością,

 • zdobycie zatrudnienia w charakterze asystenta lub opiekuna,

 • zmniejszenie zagrożenia bezrobociem.

Osoba do kontaktu:
Barbara Sawicka
e-mail: rekrutacja@sirr.pl
tel:
786 230 564

Kamienna Góra 2017-03-10

==============================================================

Zmiana siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamiennej Górze

Aktualny adres:

al. Wojska Polskiego 10B, parter (w podwórku za Urzędem Gminy).

Referat świadczeń rodzinnych – bez zmian.

Kamienna Góra 2016-07-04

==============================================================


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamiennej Górze informuję, że od dnia 1 marca 2016 roku wypłata zasiłków w gotówce przez Bank Spółdzielczy w Kamiennej Górze odbywać się będzie w kasie banku przy ul. Waryńskiego 11 – wejście od parkingu, od tyłu budynku głównego Banku (I piętro)

                                                                                                               Kamienna Góra 2016-02-09

==============================================================

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamiennej Górze pomaga w przezwyciężaniu tru­dnych sytuacji życiowych tym mieszkańcom gminy wiejskiej Kamienna Góra, którzy nie są w stanie sami ich pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Wspie­ra ich w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka.

 Kamienna Góra 2015-10-01

Od 1 października 2015 wchodzi życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Ustala nowe zweryfikowane kryteria dochodowe, kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej oraz kwotę dochodu z 1 ha przeliczeniowego:
1) kryteria dochodowe:
a) dla osoby samotnie gospodarującej – w wysokości 634 zł,
b) dla osoby w rodzinie – w wysokości 514 zł;
2) kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej:
a) kwotę stanowiącą podstawę ustalenia wysokości pomocy pieniężnej na usamodziel­nienie, na kontynuowanie nauki i pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej – w wysokości 1722 zł,
b) minimalną kwotę świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków zwią­zanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650 oraz z 2014 r. poz. 463 i 1004) – w wysokości 606 zł
c) maksymalną kwotę świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków zwią­zanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach – w wysokości 1335 zł,
d) maksymalną kwotę zasiłku stałego – w wysokości 604 zł;
3) kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego – w wysokości 288 zł.

 Kamienna Góra 2015-07-15

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamiennej Górze w miesiącu lipcu 2015 r. przystąpił do współpracy w zakresie nieodpłatnej dystrybucji
gotowych artykułów spożywczych w ramach
Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020
Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym FEAD
realizowanego w Podprogramie 2015 r.

Nieodpłatnie artykuły spożywcze pochodzące z Programu FEAD 2015 GOPS przekazuje osobom:
1. spełniającym kryteria określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U 2015 poz.163 ze zmianami);
2. posiadającym dochód w wysokości do 150% kwoty, o której mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej to jest 813,00 zł. dla osoby samotnie gospodarującej, 684,00 zł dla osoby w rodzinie. Podane kwoty są maksymalne, a ich przekroczenie wyklucza osobę zainteresowaną z przyznania pomocy.